Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Rozumné ceny za perfektní služby.

Něco zaplatíte, ale získáte daleko víc.

Dobře vedené účetnictví, klid, jistotu a čas na věci, které vás baví víc než čísla a účty.

Ceník služeb

Zpracování dokladů - měsíční paušály pro:

Účetnictví - plátce DPH 700 - 2.000 Kč/měsíc
                   1-50 dokladů 1.500 Kč/měsíc
                   51-100 dokladů 2.800 Kč/měsíc
                   101-200 dokladů 5.200 Kč/měsíc
                   Za každých dalších 100 dokladů 2.500 Kč/měsíc
Účetnictví - neplátce DPH 700 - 2.000 Kč/měsíc
                   1-50 dokladů 1.250 Kč/měsíc
                   51-100 dokladů 2.300 Kč/měsíc
                   101-200 dokladů 4.200 Kč/měsíc
                   Za každých dalších 100 dokladů 2.000 Kč/měsíc
Daňová evidence - neplátce DPH 350 - 1.000 Kč/měsíc
                   1-50 dokladů 1.000 Kč/měsíc
                   51-100 dokladů 1.800 Kč/měsíc
                   101-200 dokladů 3.200 Kč/měsíc
                   Za každých dalších 100 dokladů 1.000 Kč/měsíc
Daňová evidence - plátce DPH 350 - 1.000 Kč/měsíc
                   1-50 dokladů 1.250 Kč/měsíc
                   51-100 dokladů 2.300 Kč/měsíc
                   101-200 dokladů 4.200 Kč/měsíc
                   Za každých dalších 100 dokladů 2.000 Kč/měsíc

V ceně měsíčního paušálu je dále:

 • Kopírování paragonů na termopápírech
 • Příkaz k úhradě ke splatným závazkům
 • Tisk upomínek k pohledávkám po splatnosti
 • Tiskové sestavy v PDF, roční záloha dat a dokumentů

Dokladem se rozumí:

 • 1 faktura
 • 1 paragon
 • 1 položka bankovního výpisu
 • 1 interní doklad
Základní cena pro vedení účetnictví plátci DPH 30 Kč/doklad
Základní cena pro vedení účetnictví pro neplátce DPH 25 Kč/doklad
Základní cena pro daňovou evidenci plátci DPH 25 Kč/doklad
Základní cena pro daňovou evidenci neplátci DPH 20 Kč/doklad

Účetní práce - kontroly a sestavení podkladů pro daňová hlášení

Základní kontrola účetních souvztažností, inventarizace účtů 800 Kč/hodinu
DPH - přiznání, záznamní povinnost, kontrola na doklady, XML 1.000 Kč
Kontrola hlášení - kontrola na DPH, XML, tisky 1.000 Kč
Evidence majetku - odepisovaný 50 Kč/ks
Evidence majetku - neodepisovaný 25 Kč/ks
Zpracování cestovního příkazu 800 Kč/h
Analýza opravných položek, rezerv, odložená daň 800 Kč/h
Metodické vedení 800 Kč/h
Směrnice 2.000 - 10.000 Kč

Vedení mzdové agendy

Zpracování jedné měsíční mzdy 300 Kč
Přihlášení zaměstnance 200 Kč
Odhlášení zaměstnance 400 Kč

V ceně měsíční mzdy jsou:

 • Měsíční přehledy SP a ZP
 • Roční mzdové listy
 • ELDP
 • Roční zúčtování záloh na daň
 • Vyúčtování zaměstnaneckých daní pro FÚ

Další služby mzdové agendy:

Zpracování statických výkazů 800 Kč/hodinu
Příprava pracovních smluv 800 Kč/hodinu
Zastupování na úřadech při kontrolách (OSSZ, ZP, FÚ) 800 Kč/hodinu

Přípravné práce pro daňového poradce

Daň z příjmů právnických osob 2.500 Kč
Sestavení účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha) 800 Kč/hodinu
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatel 1.500 Kč
Přehledy pro ČSSZ, ZP 600 Kč
Silniční daň 1.000 Kč

Účetnictví pro SVJ, BD:

Základní měsíční paušál:

Počet do 10 bytů 1.500 Kč/měsíc
Počet bytů 11-20 135 Kč/byt/měsíc
Počet bytů 21-30 120 Kč/byt/běsíc
Počet bytů nad 30 100 Kč/byt/měsíc
 • v ceně je zahrnuto vyúčtování záloh na služby
 • Zvláštní program pro předsedy SVJ, BD - připravuje se; ke spuštění od 2018 

Expresní příplatek za jakékoliv zpracování dat nebo informací:

do 3 dnů 50 %
do 2 dnů 75 %
do 1 dne 100 %
 • Hodinové sazby se účtují za každou započatou půlhodinu
 • Konečná cena za účetní práce je závislá na individuální dohodě, která se odvíjí od specifik účetní jednotky

Jste živnostník a účetnictví vás nebaví?

Postaráme se o vaše účty, peněžní deník, fakturaci i daňové přiznání, abyste se vy mohli věnovat tomu, co vás opravdu baví (stejně jako my).

Jste firma a chcete účetnictví outsourcingovat?

Postaráme se o smlouvy a mzdy vašich zaměstnanců, najdeme a odstraníme v účetnictví chyby, aby účetní závěrka seděla, připravíme daňové přiznání, a k tomu všemu na vás budeme milí.